Dividend Inkomsten

In onderstaande tabel kan je zien hoeveel dividend inkomsten ik tot op heden hebt ontvangen. Dividend dat wordt uitgekeerd wordt geherinvesteerd om op langere termijn een mooi sneeuwbaleffect te creëren.Dividend omgerekend naar euro’s min dividendbelasting.

202120222023
Januari€0 
Februari€0 
Maart€36,22  
April€2,14  
Mei€2,11 
Juni€47,72   
Juli€3,64 
Augustus€0 
September€56,04  
Oktober€0   
November  
December 
Jaar totaal
% groei t.a.v. vorig jaar
Totaal ontvangen dividend
Laatste update: 15-10-2021